Randers Kontor Centrum A/S
Forside | Bestil | Tilbud | Profil/Kontakt | Favoritvarer | Søgning | Kurv | B2BLogin | Vilkår | Kundecenter | iPaper katalog
 
Vis kurv

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Levering
Alle varer leveres enten med egen vogn eller med ekstern fragtmand.
Såfremt varerne er beskadiget under transporten, skal kunden straks gøre Randers Kontor Centrum A/S opmærksom på dette. Der skal ligeledes rettes henvendelse såfremt faktura/følgeseddel og de leverede varer ikke stemmer overens. Henvendelsen skal finde sted, enten skriftligt, pr.e-mail eller pr.telefon.

Der tages i leveringen forbehold for udsolgte varer, herunder eventuelle restordre.

Kontormøbler leveres gerne til deres adresse, medmindre andet er aftalt. Penge-, sikrings- og dataskabe leveres kun til fortov, medmindre andet er aftalt skriftligt. For andre specielle produkter, og skaffevarer aftales salgs- og leveringsbetingelser individuelt.
 


Betalingsbetingelser
Ny kunde 

Vi er en Engros handel, også private er velkommen, men mindstekøb er 300,00 kr. Efter vi har modtaget Deres indbetaling (Reg. Nr: 6186 konto: 3355622400), fremsendes varerne i det omfang de er lagervare hos Randers Kontor Centrum. Eventuelle restordre, afsendes samlet for vores regning.
 

Kontokunder med samhandelsaftale:
Vore betalingsbetingelser er 8 dage netto på kontormøbler, kontormaskiner og EDB udstyr. Vore betalingsbetingelser på kontorartikler er 20 dage netto. Ved manglende rettidig indbetaling tillægges 2% rente pr. påbegyndt måned. I tilfælde af retslig incasso dækkes samtlige udgifter i denne forbindelse af kunden.

Randers Kontor Centrum A/S forbeholder sig ret til, uden videre, at levere varer pr. efterkrav.

Samhandelsaftale
Kunder der har indgået en samhandelsaftale med Randers Kontor Centrum A/S ydes kredit i henhold til den skriftlige aftale. Ved oprettelse af konto hos Randers Kontor Centrum A/S, kreditvurderes alle kunder igennem Købmandstandens Oplysningsbureau. Kreditvurderingen foretages indenfor 48 timer af vort debitorbogholderi. Ved oprettelse af konto skal der opgives korrekt virksomhedsnavn, adresse og telefonnummer samt CVR-registreringsnummer.

Returret
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og indenfor 8 dage, såfremt varen ikke er beskadiget, ubrudt og den leveres retur i original emballage. Der beregnes 20% af varens pris i returomkostninger, som dækkes af kunden. Skaffevarer tages ikke retur.

Priser
Alle priser er ekskl. 25% moms.

Vi forbeholder os ret til at foretage løbende prisjusteringer i henhold til gældende markedspriser uden yderligere forudgående varsel.

Garanti
Der ydes produktgaranti efter den til enhver tid gældende købelov. Garantien omfatter ikke skader, der skyldes betjeningsfejl, modifikationer, groft misbrug eller skade fra brugerens side. Såfremt dette konstateres debiteres reparationen efter gældende timepris. Skulle varen mod forventning gå i stykker i garantiperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort serviceværksted. Såfremt der er on-site eller anden garanti på produktet, forpligter køberen sig til selv at rette henvendelse til producentens serviceafdeling, og derved sørge for kontakten. Såfremt Randers Kontor Centrum A/S skal hjælpe med dette, betales fragt- og forsendelsesgebyr, timepris samt kørsel efter gældende takster.

Produktansvar
Randers Kontor Centrum A/S er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl begået af Randers Kontor Centrum A/S . Randers Kontor Centrum A/S hæfter dog ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer herunder restordre, svigtende leverancer fra vore leverandører, ændrede produktspecifikationer og force majeure.Randers Kontor Centrum A/S